سنگ فیروزه 

 • سنگهای فیروزه نیشابوری ، کاملا طبیعی و معدنی، خوشرنگ، ست شده مناسب سرویس طلا یا نقره. قیمت مربوط به کل فیروزه های تصویر میباشد. سفارش ساخت زیورآلات طلا و نقره با این نمونه های سنگ توسط تاج گوهر پذیرفته می شود. در صورت تمایل با ما تماس بگیرید. سایز، وزن و جزییات در بخش "مشخصات کامل" محصول.

  تومان 78,000 موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • سنگهای فیروزه نیشابوری ، کاملا طبیعی و معدنی، خوشرنگ، ست شده مناسب سرویس طلا یا نقره. قیمت مربوط به کل فیروزه های تصویر میباشد. سفارش ساخت زیورآلات طلا و نقره با این نمونه های سنگ توسط تاج گوهر پذیرفته می شود. در صورت تمایل با ما تماس بگیرید. سایز، وزن و جزییات در بخش "مشخصات کامل" محصول.

  تومان 128,000 موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید محصول

  سنگهای فیروزه نیشابوری ، کاملا طبیعی و معدنی، خوشرنگ، ست شده مناسب سرویس طلا یا نقره. قیمت مربوط به کل فیروزه های تصویر میباشد. سفارش ساخت زیورآلات طلا و نقره با این نمونه های سنگ توسط تاج گوهر پذیرفته می شود. در صورت تمایل با ما تماس بگیرید. سایز، وزن و جزییات در بخش "مشخصات کامل" محصول.

  تومان 88,000 ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • سنگهای فیروزه نیشابوری ، کاملا طبیعی و معدنی، خوشرنگ، ست شده مناسب سرویس طلا یا نقره. قیمت مربوط به کل فیروزه های تصویر میباشد. سفارش ساخت زیورآلات طلا و نقره با این نمونه های سنگ توسط تاج گوهر پذیرفته می شود. در صورت تمایل با ما تماس بگیرید. سایز، وزن و جزییات در بخش "مشخصات کامل" محصول.

  تومان 146,000 موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • سنگهای فیروزه نیشابوری ، کاملا طبیعی و معدنی، خوشرنگ، ست شده مناسب سرویس طلا یا نقره. قیمت مربوط به کل فیروزه های تصویر میباشد. سفارش ساخت زیورآلات طلا و نقره با این نمونه های سنگ توسط تاج گوهر پذیرفته می شود. در صورت تمایل با ما تماس بگیرید. سایز، وزن و جزییات در بخش "مشخصات کامل" محصول.

  تومان 148,000 موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • سنگهای فیروزه نیشابوری ، کاملا طبیعی و معدنی، خوشرنگ، ست شده مناسب سرویس طلا یا نقره. قیمت مربوط به کل فیروزه های تصویر میباشد. سفارش ساخت زیورآلات طلا و نقره با این نمونه های سنگ توسط تاج گوهر پذیرفته می شود. در صورت تمایل با ما تماس بگیرید. سایز، وزن و جزییات در بخش "مشخصات کامل" محصول.

  تومان 384,000 موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • سنگهای فیروزه نیشابوری ، کاملا طبیعی و معدنی، خوشرنگ، ست شده مناسب سرویس طلا یا نقره. قیمت مربوط به کل فیروزه های تصویر میباشد. سفارش ساخت زیورآلات طلا و نقره با این نمونه های سنگ توسط تاج گوهر پذیرفته می شود. در صورت تمایل با ما تماس بگیرید. سایز، وزن و جزییات در بخش "مشخصات کامل" محصول.

  تومان 148,000 موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • سنگهای فیروزه نیشابوری ، کاملا طبیعی و معدنی، خوشرنگ، ست شده مناسب سرویس طلا یا نقره. قیمت مربوط به کل فیروزه های تصویر میباشد. سفارش ساخت زیورآلات طلا و نقره با این نمونه های سنگ توسط تاج گوهر پذیرفته می شود. در صورت تمایل با ما تماس بگیرید. سایز، وزن و جزییات در بخش "مشخصات کامل" محصول.

  تومان 148,000 موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • سنگهای فیروزه نیشابوری ، کاملا طبیعی و معدنی، خوشرنگ، ست شده مناسب سرویس طلا یا نقره. قیمت مربوط به کل فیروزه های تصویر میباشد. سفارش ساخت زیورآلات طلا و نقره با این نمونه های سنگ توسط تاج گوهر پذیرفته می شود. در صورت تمایل با ما تماس بگیرید. سایز، وزن و جزییات در بخش "مشخصات کامل" محصول.

  تومان 224,000 موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • سنگهای فیروزه نیشابوری ، کاملا طبیعی و معدنی، خوشرنگ، ست شده مناسب سرویس طلا یا نقره. قیمت مربوط به کل فیروزه های تصویر میباشد. سفارش ساخت زیورآلات طلا و نقره با این نمونه های سنگ توسط تاج گوهر پذیرفته می شود. در صورت تمایل با ما تماس بگیرید. سایز، وزن و جزییات در بخش "مشخصات کامل" محصول.

  تومان 68,000 موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • سنگهای فیروزه نیشابوری ، کاملا طبیعی و معدنی، خوشرنگ، ست شده مناسب سرویس طلا یا نقره. قیمت مربوط به کل فیروزه های تصویر میباشد. سفارش ساخت زیورآلات طلا و نقره با این نمونه های سنگ توسط تاج گوهر پذیرفته می شود. در صورت تمایل با ما تماس بگیرید. سایز، وزن و جزییات در بخش "مشخصات کامل" محصول.

  تومان 148,000 موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید محصول

  سنگهای فیروزه نیشابوری ، کاملا طبیعی و معدنی، خوشرنگ، ست شده مناسب سرویس طلا یا نقره. قیمت مربوط به کل فیروزه های تصویر میباشد. سفارش ساخت زیورآلات طلا و نقره با این نمونه های سنگ توسط تاج گوهر پذیرفته می شود. در صورت تمایل با ما تماس بگیرید. سایز، وزن و جزییات در بخش "مشخصات کامل" محصول.

  تومان 160,000 ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف
جستجوی پیشرفته